Βάσεις 2016

1ο Επιστημονικό πεδίο

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ Ε.Μ. ΒΑΣΗ ’16 ΒΑΣΗ ’15 ΕΠΙΤ.
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΓ 19874 20206 138
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΓ 19326 19499 181
866 Στρατολογικό – Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 19146 18721 4
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 19043 19223 5
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 18895 1
117 Νομικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18229 18223 363
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 1ΓΛ 17987 18090 130
119 Νομικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17938 18058 320
877 Σχολή Ανθυποπυραγών ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17929 23
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17896 18206 30
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17805 18145 1
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΩ 17793 16322 104
171 Ψυχολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17725 17751 130
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17679 18097 3
179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1ΓΛ 17587 17607 138
172 Ψυχολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17517 17596 138
121 Νομικής, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 17409 17546 372
170 Ψυχολογίας, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17381 17478 112
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1ΓΛ 17349 17647 116
151 Ψυχολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 17121 17162 147
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΩ 17098 15924 125
876 Σχολή Πυροσβεστών ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16689 83
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΑΣΤ 16650 16881 41
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1ΓΛ 16570 16859 131
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 1ΓΛ 16569 16752 108
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΑΣΤ 16565 16791 1
870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16388 16169 176
111 Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16380 16468 203
109 Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16372 16680 268
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16357 16368 194
174 Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16340 16628 138
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. κατ. Β (5%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16265 1
357 Πολιτικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16215 16053 112
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16191 16023 8
385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 2ΓΛ 16124 16624 113
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16000 16134 173
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15851 15819 147
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΑΣΤ 15837 16271 4
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Τρίκαλα ΑΓΩ 15834 14577 138
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 15750 15614 72
118 Φιλοσοφίας – Παιδ/κής & Ψυχ/γίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15671 15807 233
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15579 15343 121
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 15439 15094 20
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική
Κατεύθυνση
ΠΑΝΕΠ Σέρρες ΑΓΩ 15411 14149 104
126 Κοινωνιολογίας, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15408 15170 147
120 Φιλοσοφίας & Παιδ/κής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15380 15251 151
175 Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 15197 15408 156
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή ΑΓΩ 15033 13736 268
176 Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14924 14742 156
113 Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 14895 14658 199
163 Κινηματογράφου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14890 13424 69
871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΥΡ 14852 10314 4
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14805 14461 112
661 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνα 14543 14408 91
159 Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14538 14260 130
177 Ιστορίας – Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 14252 14162 90
192 Σλαβικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14221 13943 69
115 Φιλολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 14166 13846 156
122 Φιλοσοφίας – Παιδ/κής & Ψυχ/γίας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 14059 13647 242
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Κόρινθος 14039 13777 108
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13982 13195 104
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 13851 13418 251
189 Φιλολογίας, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Καλαμάτα 13666 13256 147
168 Θεάτρου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 13609 13950 60
406 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 13608 13812 54
106 Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 13593 13205 181
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 13501 13154 151
384 Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13417 13516 69
408 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΡΜ 13352 13316 63
146 Θεατρικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13333 13472 82
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΓΑΛ 13331 12764 119
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13287 13049 95
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Κόρινθος 13207 12584 121
373 Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Κοινωνικής Δ/σης & Πολιτικής Επιστήμης) ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 13108 12655 130
102 Φιλοσοφίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 13092 12801 147
343 Κοινωνικής Διοίκησης, Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Κοιν. Διοίκησης & Πολ. Επιστήμης) ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 13005 12389 207
104 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Καλαμάτα 12934 12478 130
108 Ιστορίας & Εθνολογίας, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 12787 12252 173
149 Κοινωνιολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 12742 12093 156
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΓΕΡ 12615 6682 119
138 Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 12612 12077 164
643 Κοινωνικής Εργασίας, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 12544 12019 117
351 Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 12517 11962 190
613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΤΕΙ Ρόδος 1ΓΛ 12465 8986 66
518 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνα 12412 10675 78
599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνα 12403 12240 73
145 Ιστορίας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 12381 11910 156
614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος 1ΓΛ 12378 6951 65
124 Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12334 14701 259
186 Γλώσσας – Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 12130 11685 130
367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 12056 11351 86
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. κατ. Α (3%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 12046 1
348 Κοινωνιολογίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 12010 11523 181
601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 11832 11526 86
169 Θεατρικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 11752 11779 95
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΓΑΛ 11700 9472 101
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 11682 11271 181
407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα ΑΡΜ 11605 11472 91
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΓΕΡ 11559 6636 134
101 Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 11515 11542 147
181 Μεσογειακών Σπουδών, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος 11433 11158 130
342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 11352 11028 108
362 Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Ναύπλιον 11338 11318 130
103 Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 11275 11256 173
105 Κοινωνικής Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 11131 11208 181
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο 11066 10933 121
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 11060 10828 121
780 Μουσουλμανικών Σπουδών / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 10962 26
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα Ι-Μ 10735 10416 82
107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 10726 10838 156
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων ΕΚΚΛ Βελλάς Ι 10708 9977 7
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο Ι 10624 9729 17
413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα Ι 10309 9878 35
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη Ι 10048 9651 26
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων ΕΚΚΛ Βελλάς Ι 9945 9066 17
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο Ι 9800 8595 26
876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. κατ.Β (5%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 9514 8
183 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΙΣΠ 8835 10953 73
185 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα ΕΛΣ 8617 7842 96
748 Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Ζάκυνθος ΣΧΕ 8467 6003 2
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη Ι 8187 6382 3
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Βελλάς Ι 7886 3843 1
413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Αθήνα Ι 7165 5432 3
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Ηράκλειο Ι 6990 3489 2
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Ηράκλειο Ι 6142 4533 3
730 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά 6056 10802 123
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Βελλάς Ι 6009 4168 2
741 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι 5904 10632 141
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΙΤΑ 5652 5597 81
182 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΙΤΑ 5200 9161 72
876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. κατ. Γ (2%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 2706 2
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. κατ. Γ (2%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 1227 1

2ο Επιστημονικό πεδίο

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ Ε.Μ. ΒΑΣΗ ’16 ΒΑΣΗ ’15 ΕΠΙΤ.
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΣΧΕ 19999 19838 95
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18628 18540 207
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 18625 18904 8
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΣΧΕ 18483 18578 104
209 Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18467 18309 112
277 Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18335 17677 95
279 Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18246 17439 99
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 18235 18645 5
281 Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 18107 17066 130
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18100 17833 173
229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18076 18080 86
282 Βιολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 18063 16905 116
235 Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18047 17456 112
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη 18003 16838 112
877 Σχολή Ανθυποπυραγών ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17929 23
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17896 18206 30
211 Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17856 17529 95
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα 17840 16361 95
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17838 17685 7
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17805 18145 1
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΩ 17793 16322 104
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 17788 16246 108
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17786 17189 22
325 Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17765 15413 95
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17679 18097 3
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17662 17389 12
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17642 17355 17
865 Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 17596 18345 15
237 Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17596 16876 86
328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17445 15055 95
213 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 17394 16967 138
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17231 16881 8
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 17137 16939 242
201 Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17130 16785 112
273 Γεωπονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17120 14202 211
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΩ 17098 15924 125
239 Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 17062 16438 121
263 Χημείας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17011 16653 90
332 Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 16986 16426 104
865 Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 16974 17955 7
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16919 16707 173
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16883 17453 3
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα ΣΧΕ 16836 17324 99
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16717 17152 6
876 Σχολή Πυροσβεστών ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16689 83
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΑΣΤ 16650 16881 41
253 Φυσικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16608 16118 173
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΑΣΤ 16565 16791 1
220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 16540 16301 156
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16400 14060 147
870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16388 16169 176
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16354 16188 12
861 Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16348 16477 82
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. κατ. Β (5%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16265 1
265 Χημείας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16195 15954 147
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16191 16023 8
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16095 16064 99
369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία 16087 12617 147
243 Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16060 15514 216
203 Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16053 15977 130
338 Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16039 16018 104
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16024 15547 147
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 15971 16084 199
255 Φυσικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15883 15590 156
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΑΣΤ 15837 16271 4
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Τρίκαλα ΑΓΩ 15834 14577 138
210 Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη 15792 15382 130
267 Χημείας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 15790 15503 147
245 Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15750 15574 147
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 15750 15614 72
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Σώματα Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Τρίκαλα ΠΕ 15678 15576 27
331 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 15632 15040 156
333 Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15520 15576 173
861 Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 15486 15739 39
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 15485 13147 121
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 15439 15094 20
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Σέρρες ΑΓΩ 15411 14149 104
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15272 12667 95
241 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15253 14569 95
269 Χημείας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 15241 15017 173
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος ΣΧΕ 15226 16742 105
327 Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15194 13119 104
205 Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 15139 15006 164
270 Χημείας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 15121 15006 112
339 Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 15114 15114 138
215 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα 15111 15415 164
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15091 14769 173
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή ΑΓΩ 15033 13736 268
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 15012 14940 46
225 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14942 14533 95
163 Κινηματογράφου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14890 13424 69
871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΥΡ 14852 10314 4
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 14790 15426 52
208 Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 14742 14698 95
257 Φυσικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα 14731 14323 173
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Τρίκαλα ΠΕ 14660 14749 12
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14557 14715 86
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Όπλα Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Τρίκαλα ΠΕ 14532 14817 54
261 Φυσικής, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 14261 13763 147
259 Φυσικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 14158 13802 190
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13982 13195 104
262 Ψηφιακών Συστημάτων ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 13977 14034 142
227 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 13935 13993 95
207 Πολιτικών Μηχανικών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 13892 14170 181
247 Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 13880 13634 268
340 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 13827 14405 173
779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα ΣΧΕ 13802 15454 44
230 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 13727 13596 151
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 13662 14304 116
711 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 13642 13187 80
249 Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 13633 13464 220
168 Θεάτρου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 13609 13950 60
406 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 13608 13812 54
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13468 12944 99
251 Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 13388 13287 147
224 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 13375 13070 121
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Τρίκαλα ΠΕ 13356 14172 25
408 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΡΜ 13352 13316 63
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 13317 10799 138
716 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνα 13194 12443 69
329 Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13158 13488 99
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά ΣΧΕ 13142 15414 100
461 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 13081 12384 66
285 Γεωλογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 12991 13239 95
363 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 12794 12954 90
712 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 12776 12351 106
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 12703 13795 190
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 12676 12373 138
216 Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 12590 13756 130
759 Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 12496 10720 165
518 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνα 12412 10675 78
98 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Τρίπολη 12375 11851 173
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη 12306 12902 121
252 Μαθηματικών, Αιγαίου / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Σάμος 12239 11956 199
214 Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχν. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 12233 12072 112
99 Πληροφορικής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία 12206 11922 190
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 12152 14603 25
367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 12056 11351 86
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. κατ. Α (3%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 12046 1
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη ΣΧΕ 11965 14797 113
511 Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 11965 11913 62
717 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 11904 11551 73
861 Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 11869 1
366 Πληροφορικής, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 11846 11596 173
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο 11719 9077 138
521 Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ 11697 13778 77
761 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 11675 9619 159
228 Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 11625 11568 86
407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα ΑΡΜ 11605 11472 91
758 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 11460 8734 112
476 Μηχανικών Περιβάλλοντος, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 11417 11401 112
356 Γεωγραφίας, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 11324 11595 64
760 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα 11308 8586 126
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 11187 11813 99
480 Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 11154 11894 73
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 11036 10278 217
778 Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη 11008 10911 52
762 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Φλώρινα 10946 7895 166
483 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 10927 11368 66
718 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνα 10925 11282 73
757 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα 10908 7757 119
287 Γεωλογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 10887 11647 156
557 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Αμαλιάδα 10825 7678 128
727 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες 10810 10064 86
242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 10758 11010 104
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα Ι-Μ 10735 10416 82
713 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 10706 12059 80
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 10645 9740 6
720 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 10603 11460 80
714 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 10555 11717 73
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 10555 8749 4
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 10492 10647 121
218 Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρημ/κών Μαθ/κών, Αιγαίου / Εισ.
Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών)
ΠΑΝΕΠ Σάμος 10471 10574 156
288 Επιστήμης των Υλικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 10388 10609 121
512 Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 10352 11288 62
506 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 10233 9474 99
725 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 10210 10092 106
501 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 10180 11176 66
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 10066 10051 108
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Σάμος 9823 10751 190
723 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 9823 9740 159
445 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 9602 10896 66
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 9524 9848 217
876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. κατ.Β (5%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 9514 8
724 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα 9417 9176 135
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 9352 9654 6
503 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 9291 10793 66
736 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Ναύπακτος 9227 8657 119
222 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος 9194 9864 108
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Σύρος 9117 10107 108
447 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 9107 10588 81
515 Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα 9049 9649 86
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 9014 11440 1
739 Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα 8849 9468 93
529 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου ΤΕΙ Σπάρτη 8829 8303 108
505 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 8770 10547 114
477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνα 8712 10482 66
465 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 8691 10047 99
443 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα 8665 10574 69
185 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα ΕΛΣ 8617 7842 96
748 Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική
Κατεύθυνση
ΤΕΙ Ζάκυνθος ΣΧΕ 8467 6003 2
516 Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 8426 10154 83
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΠΟΛΥΤ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 8241 7894 21
276 Περιβάλλοντος, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 8082 9007 69
735 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά 8076 8027 126
509 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα 8066 10378 60
519 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ 8056 12947 98
737 Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 8018 9282 93
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 7976 1
710 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα 7966 7995 153
752 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Δράμα 7649 8610 73
497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική
Κατεύθυνση
ΤΕΙ Αθήνα 7648 10079 66
768 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 7477 9516 80
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤ. (10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 7185 7703 22
776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνα 7160 10089 66
701 Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 7138 8396 119
767 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 7131 8902 94
467 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 7053 9230 99
546 Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι 7006 8410 121
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 6940 8746 4
479 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 6759 9401 132
250 Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 6674 7876 90
212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα 6582 8360 138
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 6581 1
420 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη Ι 6526 8474 21
475 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες 6508 9078 86
507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική
Κατεύθυνση
ΤΕΙ Αθήνα 6450 10018 66
698 Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική
Κατεύθυνση
ΤΕΙ Ζάκυνθος 6393 7141 83
419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα Ι 6235 8180 17
487 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 6229 9295 106
555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι 6070 7122 102
703 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κιλκίς 6017 7107 130
522 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα 5998 7168 107
310 Γεωγραφίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 5941 7648 173
520 Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ 5863 9332 30
697 Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Ληξούρι 5859 6799 123
722 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 5802 9312 165
451 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 5799 8697 107
517 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ 5688 8914 40
489 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 5593 8582 93
419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Αθήνα Ι 5322 5138 1
499 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 5318 8999 132
491 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 5192 8091 101
550 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Δράμα 5190 7354 96
769 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Τρίκαλα 4669 8194 75
455 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Σέρρες 4610 8896 74
705 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 4585 8450 88
551 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Καρπενήσι 4382 7199 107
510 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Σέρρες 4263 8116 73
420 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη Ι 4129 5252 3
495 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη 4026 7711 126
532 Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Χανιά 3862 7648 95
493 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα 3815 7565 153
709 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Χανιά 3756 8030 113
471 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Καβάλα 3531 7786 126
473 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Κοζάνη 3476 7797 128
513 Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Καβάλα 3087 7809 130
644 Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ρέθυμνο 3021 7181 99
876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. κατ. Γ (2%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 2706 2
721 Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Κοζάνη 2168 7064 45
514 Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Κοζάνη 1566 7173 107
592 Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Κοζάνη 1560 7300 96
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. κατ. Γ (2%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 1227 1

3ο Επιστημονικό πεδίο

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ Ε.Μ. ΒΑΣΗ ’16 ΒΑΣΗ ’15 ΕΠΙΤ.
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 19088 18994 16
295 Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 19063 18924 164
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 18992 18735 2
297 Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18964 18686 156
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 18944 18657 8
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 18913 18632 2
299 Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα 18870 18494 147
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 18827 18551 2
301 Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 18760 18339 121
300 Ιατρικής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα 18745 18308 87
304 Ιατρικής, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 18709 18259 108
302 Ιατρικής, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη 18648 18174 130
303 Οδοντιατρικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18580 18115 82
305 Οδοντιατρικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18570 18054 73
291 Φαρμακευτικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18477 17922 86
289 Φαρμακευτικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18460 17938 104
307 Κτηνιατρικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18388 17670 73
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 18355 17681 11
293 Φαρμακευτικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα 18351 17708 138
277 Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18335 17677 95
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 18282 17328 5
279 Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18246 17439 99
308 Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Καρδίτσα 18198 17360 78
281 Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 18107 17066 130
294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18098 17145 60
282 Βιολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 18063 16905 116
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη 18003 16838 112
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα 17840 16361 95
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΩ 17793 16322 104
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 17788 16246 108
325 Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17765 15413 95
306 Νοσηλευτικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17669 16210 104
328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17445 15055 95
615 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα 17425 15999 86
617 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 17322 15669 91
273 Γεωπονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17120 14202 211
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΩ 17098 15924 125
263 Χημείας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17011 16653 90
619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα 16990 15553 91
190 Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Σπάρτη 16762 14650 130
659 Φυσικοθεραπείας, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 16526 14778 108
719 Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 16524 14392 73
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16400 14060 147
265 Χημείας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16195 15954 147
616 Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Αίγιο 16094 14360 116
621 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνα 16090 14228 86
369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία 16087 12617 147
655 Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνα 16039 14117 86
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 15941 15812 1
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Τρίκαλα ΑΓΩ 15834 14577 138
267 Χημείας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 15790 15503 147
618 Λογοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα Ι-Λ 15777 14641 84
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 15750 15614 72
623 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 15707 13800 92
620 Λογοθεραπείας, Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα Ι-Λ 15598 14357 110
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 15485 13147 121
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Σέρρες ΑΓΩ 15411 14149 104
629 Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνα 15371 13454 93
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 15354 1
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15295 13373 95
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15272 12667 95
269 Χημείας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 15241 15017 173
327 Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15194 13119 104
270 Χημείας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 15121 15006 112
627 Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα 15105 13368 73
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή ΑΓΩ 15033 13736 268
657 Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 14892 13594 91
163 Κινηματογράφου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14890 13424 69
645 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνα 14780 13335 135
647 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 14642 13174 91
747 Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα 14551 12435 73
635 Οπτικής & Οπτομετρίας ΤΕΙ Αθήνα 14520 12769 97
625 Ιατρικών Εργαστηρίων, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 14380 12799 102
637 Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνα 14142 12994 97
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13982 13195 104
639 Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 13780 12503 106
633 Δημόσιας Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα 13667 12267 88
168 Θεάτρου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 13609 13950 60
406 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 13608 13812 54
628 Διατροφής & Διαιτολογίας, Κρήτης ΤΕΙ Σητεία 13522 11771 93
408 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΡΜ 13352 13316 63
649 Νοσηλευτικής, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 13343 12274 151
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 13317 10799 138
662 Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Πτολεμαΐδα 13236 11922 122
716 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνα 13194 12443 69
667 Κοινοτικής Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα 13190 11928 87
372 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Λήμνος 13156 11206 112
651 Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 12773 11694 126
654 Νοσηλευτικής, Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα 12690 11624 168
652 Νοσηλευτικής, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 12578 11530 133
759 Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 12496 10720 165
653 Νοσηλευτικής, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 12469 11480 124
367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 12056 11351 86
744 Νοσηλευτικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Διδυμότειχο 11987 11099 185
353 Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα 11953 10426 181
717 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 11904 11551 73
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο 11719 9077 138
761 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 11675 9619 159
407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα ΑΡΜ 11605 11472 91
758 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 11460 8734 112
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 11388 10002 1
760 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα 11308 8586 126
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 11187 11813 99
480 Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 11154 11894 73
762 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Φλώρινα 10946 7895 166
718 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνα 10925 11282 73
757 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα 10908 7757 119
557 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Αμαλιάδα 10825 7678 128
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα Ι-Μ 10735 10416 82
515 Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα 9049 9649 86
739 Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα 8849 9468 93
185 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα ΕΛΣ 8617 7842 96
276 Περιβάλλοντος, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 8082 9007 69
752 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Δράμα 7649 8610 73
546 Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι 7006 8410 121
250 Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 6674 7876 90
212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα 6582 8360 138
555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι 6070 7122 102
550 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Δράμα 5190 7354 96
551 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Καρπενήσι 4382 7199 107

4ο Επιστημονικό πεδίο

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ Ε.Μ. ΒΑΣΗ ’16 ΒΑΣΗ ’15 ΕΠΙΤ.
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΩ 17793 16322 104
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΩ 17098 15924 125
174 Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16340 16628 138
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Τρίκαλα ΑΓΩ 15834 14577 138
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 15750 15614 72
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Σέρρες ΑΓΩ 15411 14149 104
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή ΑΓΩ 15033 13736 268
163 Κινηματογράφου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14890 13424 69
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14670 16075 173
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13982 13195 104
168 Θεάτρου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 13609 13950 60
406 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 13608 13812 54
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 13595 15733 190
408 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΡΜ 13352 13316 63
146 Θεατρικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13333 13472 82
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13320 15430 108
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Κόρινθος 13207 12584 121
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 13203 16119 104
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Πάτρα 12434 15093 156
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 12151 15078 130
367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 12056 11351 86
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 11966 14865 138
169 Θεατρικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 11752 11779 95
407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα ΑΡΜ 11605 11472 91
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 11425 14606 181
362 Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Ναύπλιον 11338 11318 130
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 10985 14026 147
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα Ι-Μ 10735 10416 82
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΠΑΝΕΠ Πάτρα 10396 13715 138
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη 10327 13576 173
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα 10228 13438 138
690 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνα 10149 13914 86
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 9994 13607 121
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος 9887 12984 199
694 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 9358 13095 70
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 9331 13062 216
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 9179 12678 147
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα 8782 12525 147
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη 8667 12382 164
185 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα ΕΛΣ 8617 7842 96
692 Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα 8404 12104 101
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος 8368 11934 216

5ο Επιστημονικό πεδίο

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ Ε.Μ. ΒΑΣΗ ’16 ΒΑΣΗ ’15 ΕΠΙΤ.
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 18326 18983 7
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 1ΓΛ 17987 18090 130
877 Σχολή Ανθυποπυραγών ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17929 23
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 17906 18783 4
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17896 18206 30
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17805 18145 1
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΩ 17793 16322 104
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 17679 18097 3
179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1ΓΛ 17587 17607 138
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΩ 17098 15924 125
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17041 17213 130
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16919 16707 173
347 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16863 17257 181
876 Σχολή Πυροσβεστών ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16689 83
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΑΣΤ 16650 16881 41
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΑΣΤ 16565 16791 1
870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16388 16169 176
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. κατ. Β (5%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16265 1
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 16191 16023 8
157 Ναυτιλιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πειραιάς ΑΓΓ 16086 16516 168
337 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16059 17007 181
338 Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16039 16018 104
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΑΣΤ 15837 16271 4
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Τρίκαλα ΑΓΩ 15834 14577 138
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 15750 15614 72
313 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15738 16409 225
312 Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15697 16370 190
333 Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15520 15576 173
155 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 15458 16196 138
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 15439 15094 20
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Σέρρες ΑΓΩ 15411 14149 104
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15295 13373 95
339 Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 15114 15114 138
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15091 14769 173
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή ΑΓΩ 15033 13736 268
317 Οικονομικών Επιστημών, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14958 15763 211
176 Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14924 14742 156
163 Κινηματογράφου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14890 13424 69
871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΥΡ 14852 10314 4
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14557 14715 86
316 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 14520 15174 251
315 Οικονομικής Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 14505 15251 233
314 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14442 14933 147
150 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών, Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14247 14787 121
322 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14147 14627 211
309 Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14090 14602 259
161 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 1ΓΛ 14066 14240 138
311 Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 13987 14609 276
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13982 13195 104
262 Ψηφιακών Συστημάτων ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 13977 14034 142
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 13835 13920 1
230 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 13727 13596 151
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 13662 14304 116
711 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 13642 13187 80
168 Θεάτρου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 13609 13950 60
406 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 13608 13812 54
224 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 13375 13070 121
408 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΡΜ 13352 13316 63
319 Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 13198 13654 216
350 Οικονομικών Επιστημών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 13165 13804 177
329 Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13158 13488 99
152 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13157 13870 173
712 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 12776 12351 106
345 Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 12759 13402 199
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 12703 13795 190
216 Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 12590 13756 130
603 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα 1ΓΛ 12530 13052 83
97 Οικονομικών Επιστημών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 12491 13013 233
613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΤΕΙ Ρόδος 1ΓΛ 12465 8986 66
321 Οικονομικών Επιστημών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 12423 12801 225
518 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνα 12412 10675 78
614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος 1ΓΛ 12378 6951 65
98 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Τρίπολη 12375 11851 173
124 Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12334 14701 259
352 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠ Πάτρα 12307 12849 233
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη 12306 12902 121
99 Πληροφορικής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία 12206 11922 190
180 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος 12150 12257 156
559 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Πειραιάς 12085 13167 126
585 Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα 12068 12948 66
367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 12056 11351 86
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. κατ. Α (3%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 12046 1
361 Οικονομικών Επιστημών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Τρίπολη 12043 12371 242
353 Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα 11953 10426 181
561 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 11918 12543 112
366 Πληροφορικής, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 11846 11596 173
715 Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Πειραιάς 11787 12497 80
144 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 11737 12143 64
521 Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ 11697 13778 77
407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα ΑΡΜ 11605 11472 91
777 Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 11541 12028 93
605 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 1ΓΛ 11535 11877 90
604 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Πειραιά / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Πειραιάς 1ΓΛ 11509 12195 100
320 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος 11367 11372 263
631 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα 11269 11737 66
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο 11066 10933 121
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 11060 10828 121
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 11036 10278 217
727 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες 10810 10064 86
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα Ι-Μ 10735 10416 82
713 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 10706 12059 80
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 10645 9740 6
720 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 10603 11460 80
577 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 10588 10835 206
766 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 10567 10814 159
714 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 10555 11717 73
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 10555 8749 4
565 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 10361 10748 145
400 Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Σπάρτη 10287 8942 119
506 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 10233 9474 99
725 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 10210 10092 106
501 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 10180 11176 66
346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο 9951 9229 151
593 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Ηράκλειο 9871 9855 68
772 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 9829 10211 141
723 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 9823 9740 159
731 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα 9619 9455 123
591 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Λάρισα 9568 9431 114
575 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες 9556 9631 174
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 9524 9848 217
876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. κατ.Β (5%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 9514 8
724 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα 9417 9176 135
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 9352 9654 6
503 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 9291 10793 66
736 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Ναύπακτος 9227 8657 119
222 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος 9194 9864 108
529 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου ΤΕΙ Σπάρτη 8829 8303 108
505 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 8770 10547 114
774 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι 8714 8485 139
609 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Λάρισα 1ΓΛ 8703 8107 110
740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Θήβα 8673 8598 167
185 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα ΕΛΣ 8617 7842 96
595 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες 8578 8266 172
611 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Ηράκλειο 1ΓΛ 8525 7951 101
569 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα 8489 8212 214
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΠΟΛΥΤ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 8241 7894 21
751 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος 8172 8328 132
735 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά 8076 8027 126
519 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ 8056 12947 98
765 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι 8028 8198 165
710 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα 7966 7995 153
775 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ηπείρου ΤΕΙ Πρέβεζα 7726 7616 159
587 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα 7688 7851 199
594 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Καλαμάτα 7663 7508 119
773 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη 7633 7453 280
764 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Λευκάδα 7359 7598 121
549 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΙ Κατερίνη 7291 8056 115
596 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη 7246 6996 238
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤ. (10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 7185 7703 22
701 Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 7138 8396 119
602 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Ηγουμενίτσα 7125 10957 100
584 Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Καλαμάτα 7108 7035 121
734 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Γρεβενά 6976 7352 160
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧ.ΕΝΣΤ. Διάφορες ΠΕ 6940 8746 4
755 Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Άμφισσα 6584 10820 114
698 Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Ζάκυνθος 6393 7141 83
756 Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πύργος 6364 10779 141
555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι 6070 7122 102
730 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά 6056 10802 123
703 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κιλκίς 6017 7107 130
522 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα 5998 7168 107
741 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι 5904 10632 141
697 Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Ληξούρι 5859 6799 123
722 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 5802 9312 165
517 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ 5688 8914 40
770 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Δυτ. Μακεδ. / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Γρεβενά 1ΓΛ 4794 4048 133
705 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 4585 8450 88
610 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Ηγουμενίτσα 1ΓΛ 4327 3539 59
709 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Χανιά 3756 8030 113
771 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Λευκάδα 1ΓΛ 3442 4062 173
876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. κατ. Γ (2%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 2706 2
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. κατ. Γ (2%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ 1227 1