Πρόγραμμα Χειμερινής Περιόδου

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες
Υποχρεωτικά
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 6
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 3
Επιλογής
ΛΑΤΙΝΙΚΑ (1ο πεδίο) 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ. Π. (3ο πεδίο) 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. (4ο πεδίο) 3
Θετικών Επιστημών Ώρες
Υποχρεωτικά
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 4
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 4
Επιλογής
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. (2ο πεδίο) 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. (3ο πεδίο) 3
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ. Π. (4ο πεδίο) 2
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Ώρες
Υποχρεωτικά
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 6
Α.Ε.Π.Π. 3
Επιλογής
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ. Π. (3ο πεδίο) 2
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ. Π. (4ο πεδίο) 2
Α.Ο.Θ. (5ο πεδίο) 3

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανθρωπιστικών Επιστημών Ώρες
Υποχρεωτικά
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 4
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
Προετοιμασία για Γ’ Λυκείου
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1
ΙΣΤΟΡΙΑ 1
Θετικών Επιστημών Ώρες
Υποχρεωτικά
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 2
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2
Προετοιμασία για Γ’ Λυκείου
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ 3 ώρες
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρα
ΧΗΜΕΙΑ 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 3 ώρες
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 14 ώρες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ’ Γυμνασίου Ώρες
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
Β’ Γυμνασίου Ώρες
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1
Α’ Γυμνασίου Ώρες
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 1

Οι εγγραφές ξεκίνησαν

Ώρες εγγραφών Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00 και 17:30-21:00, και Σάββατο 10:00-14:00.

Προσφορές & Εκπτώσεις

σε Τρίτεκνους – Πολύτεκνους – Μονογονεϊκές οικογένειες – Ανεργους – Αδέλφια